Občianske združenie PAŽITE vzniklo 11. júna 2014. Registrácia na Ministrerstve Vnútra Slovenskej republiky bola vykonaná dňa 1. júla 2014. Naším hlavným cieľom je znovu uviesť do prevádzky prírodný amfiteáter v obci Čaka, ktorý sme na základe žiadosti dostali do dlhodobého prenájmu – 30 rokov.

Znovu sprevádzkovaním amfiteátra chceme oživiť kultúrny a spoločenský život v obci. Oživiť tradíciu folklórnych a hudobných festivalov, vystúpení rôznych hudobných skupín, divadelných súborov ako aj možnosť využiť tento priestor na letné kino.

Chceme, aby amfiteáter slúžil širokej verejnosti, všetkým vekovým kategóriám, nielen z obce Čaka ale aj zo širokého okolia. Pestovať v ľuďoch vzťah ku kultúre a tak šíriť dobré meno obce Čaka.

Našimi finančnými príjmami sú členské príspevky, dary od sponzorov, dotácie z projektov, 2% z daní a finančná podpora obce Čaka.

Výbor Občianskeho združenia PAŽITE tvoria:

Mgr. Ján Bučkopredseda
Mária Bielikovápodpredseda
Ing. Zdenka Špaňovápokladník
Ing. Milada Viglašovátajomník
Bc. Slavomír Struhárkontrolór
Božka Klenkovákronikár
1
Facebook
Facebook
Scroll to Top