Milí naši rodáci,

   sme skupina nadšencov, ktorá venuje svoj čas a energiu obnove miestneho prírodného amfiteátra v Čake. Je to miesto, ktoré nám prirástlo k srdcu a pripomína nám čas mladosti, ktorá sa už žiaľ nedá vrátiť, ale kúsok spomienky a dedičstva našich rodičov by sme tu radi zachovali.
K nášmu zámeru, ale nadšenie a energia nestačia.Všetko si vyžaduje aj finančné prostriedky a práve o tie by sme Vás chceli poprosiť.
Budeme radi ak nás podporíte čiastkou, ktorá Vašej firme či rodine nebude chýbať a nám veľmi pomôže.

IBAN: SK42 0200 0000 0034 1313 2953
Do poznámky uveďte svoje meno prípadne názov firmy. V prípade Vášho záujmu Vás budeme na našich akciách uvádzať ako sponzora.

Ďakujeme!!!

OZ PAŽITE

email: ozpazite@ozpazite.sk

Návrat hore